TARİH DENEME -1-

fatihbasuralll
Ocak 30, 2017

? Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştirSoru #1: “Balkan Savaşları sonunda Osmanlı devleti; Arnavutluk, Makedonya, Batı Trakya ve Ege adalarını Balkan milletlerine bırakmıştır. Bu süreçte Balkanlarda bulunan Türklerin önemli bir bölümü Anadolu’ya göç etmiştir. Bu yaşananlar Osmanlı ülkesinde Türkçülük akımının güçlenmesine yol açmıştır.” Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

YANLIŞ

? Savaşın etkilediği alandaSoru #2: “Osmanlı Devletinin I. Dünya savaşında yer almadığı ilk dönemlerde savaş daha çok Avrupa Kıtası ile sınırlıydı.” Buna göre Osmanlı Devletinin savaşa girmesiyle aşağıdakilerin hangisinde bir değişim görüldüğü söylenebilir?

YANLIŞ

? Boğazları bütün dünya devletlerine kapatmasıSoru #3: “Osmanlı devleti I. Dünya savaşının hemen başlarında tarafsızlığını açıklamıştır” Buna göre Osmanlı Devletinin takip ettiği aşağıdaki politikalarından hangisinin tarafsızlığını korumaya yönelik olduğu söylenebilir?

YANLIŞ

? Kapitülasyonların kaldırılmasınıSoru #4: İtilaf devletlerinin, Osmanlı Devletini savunmasız duruma düşürmek ve parçalanmasını sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdikleri söylenemez?

YANLIŞ

? İşgal hareketlerinin yayılmasını engellemeyiSoru #5: İtilaf devletlerinin, Mondros Ateşkesinin ardından bütün haberleşme istasyonlarını ve ulaşım araçlarını denetim altına alarak aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları söylenemez?

YANLIŞ

? Mağlup devletlere askeri kısıtlamalar getirmeleriSoru #6: Wilson ilkelerindeki, “Her millet çoğunlukta olduğu topraklarda kendi geleceğini belirleyecek” maddesinin itilaf devletlerinin aşağıdaki tutumlarından hangisiyle çeliştiği savunulabilir?

YANLIŞ

? Wilson PrensipleriSoru #7: Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi “Ya istiklal, ya ölüm!” parolasına aykırı bir kurtuluş yöntemi benimsenmiştir?

YANLIŞ

? Sevr Barış Antlaşmasının imzalanmasıSoru #8: Kuvayımilliyenin kurulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

YANLIŞ

? MondrosSoru #9: Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşını sona erdiren barış antlaşmalarından bir değildir?

YANLIŞ

? Mustafa Kemalin, Milli mücadelenin lideri olarak kabul edildiğininSoru #10: Milli mücadele döneminde işgallere protesto eden mitinglerin, Mustafa Kemalin isteği üzerine düzenlenmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

YANLIŞ

? Milli mücadeleyi kişisellikten çıkarıp halka dayandırmayaSoru #11: Amasya Genelgesinde ” Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.” kararı alınmıştır. Bu kararın daha çok aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulabilir?

YANLIŞ

? Halkın yönetimde etkili olmasınaSoru #12: Erzurum Kongresinde alınan ” Milli kuvvetleri etkili milli iradeyi hakim kılmak esastır.” kararı ile aşağıdakilerden hangisine tepki gösterilmemiştir?

YANLIŞ

? Bölgedeki direniş cemiyetleri Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyet çatısı altında toplanacaktırSoru #13: Erzurum Kongresi, bölgesel amaçlı toplanmasına rağmen, aldığı kararlar yönüyle ulusal bir kongre özelliğine sahiptir. Erzurum Kongresinin aşağıdaki kararlarından hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?

YANLIŞ

? Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktırSoru #14: Mustafa Kemalin Kurtuluş savaşına hazırlık sürecinde Türk milletine olan güvenini en iyi açıklayan ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

YANLIŞ

? Ulusal iradenin padişah ve halifenin üzerinde kabul edildiğininSoru #15: İlk TBMM’de “Padişah ve halifenin durumu, bulunduğu baskıdan kurtulduktan sonra, meclis tarafından belirlenecektir.” kararı alınmıştır. Bu kararın daha çok aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu söylenebilir?

YANLIŞ

? Yalnız IIISoru #16: I. Direniş cemiyetleri——————-II. Kuvayımilliye birlikleri————————III. İstiklal Mahkemeleri—————————Kurtuluş savaşı sırasında yukarıdaki maddelerden hangileri işgal devletlerine bir tepki olarak kurulmamıştır?

YANLIŞ

? Başkomutanlık KanunuylaSoru #17: TBMM’nin sahip olduğu yetkilerden üç ay süreyle Mustafa Kemal Paşaya verilmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

YANLIŞ

? Bekir Sami BeySoru #18: I. İnönü savaşının ardından toplanan Londra Konferansında TBMM’yi aşağıdakilerden hangisi temsil etmiştir?

YANLIŞ

? SakaryaSoru #19: Mustafa Kemali “Gazilik unvanı ve mareşallik” rütbesi aşağıdaki savaşların hangisindeki başarıları nedeniyle verilmiştir?

YANLIŞ

? MudanyaSoru #20: Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Türk ordusunun Büyük Taarruzu kazanmasından sonra imzalanmıştır?

YANLIŞ

Komiserlik Sınavı
24.09.2017
Ocak 2017
P S Ç P C C P
    Şub »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031