TARİH DENEME -5-

fatihbasuralll
Ocak 30, 2017

? CumhuriyetçilikSoru #1: 23 Nisan 1920 de TBMM’de Ankara çalışmalarına başlaması Atatürk ilkelerinden hangisinin fiilen uygulamaya konulduğunun “en önemli” kanıtıdır?

YANLIŞ

? HalkçılıkSoru #2: 1928 yılında yapılan bir değişiklikle “Devletin dini İslamdır.” ibaresinin anayasadan çıkarılması laiklikten sonra en çok hangi ilke ile ilişkilidir?

YANLIŞ

? HalkçılıkSoru #3: “Türkiye halkı ırki veya dini kültürel yönden birleşmiş, biri diğerine karşı karşılıklı hürmet ve fedakarlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve çıkarları ortak olan bir toplumdur.” Atatürk’ün bu sözlerinin hangi ilkesi ile daha çok ilişkili olduğu savunulabilir?

YANLIŞ

? HalkçılıkSoru #4: “Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkar, asker, doktor; velhasıl herhangi bir sosyal müessesede faal bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.” Atatürk’ün bu sözleri ile hangi ilkesi arasında doğrudan bir ilişki olduğu savunulabilir?

YANLIŞ

? MilliyetçilikSoru #5: Atatürk diyor ki; “Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Türkün haysiyeti, izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.” Bu cümle ile Atatürk’ün hangi ilkesi ile doğrudan ilişkilidir?

YANLIŞ

? İnkılapçılıkSoru #6: “Artık duramayız. Behemehal ileri gideceğiz. Geriye ise hiç gidemeyiz. Çünkü ileri gitmeye mecburuz. Millet açıkça bilmelidir medeniyet öyle bir kuvvetli ateştir ki, ona kayıtsız olanları yakar mahveder.” Atatürk’ün bu sözü en çok hangi ilkesi ile ilişkilidir?

YANLIŞ

? LaiklikSoru #7: “İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır.” Atatürk’ün bu sözü ile hangi ilkesi arasında doğrudan ilişki kurulabilir?

YANLIŞ

? CumhuriyetçilikSoru #8: “Hakimiyet hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır diye müzakere ile münakaşa ile verilmez. Hakimiyet kuvvetle, kudretle ve zorla alınır.” Atatürkün bu sözleri hangi ilkesi ile daha çok ilişkilidir?

YANLIŞ

? Çok partili hayata geçiş denemeleriSoru #9: Aşağıdakilerden hangisi milliyetçilik ilkesi ile en az ilişkilidir?

YANLIŞ

? İnkılapçılıkSoru #10: Atatürk ilke ve inkılaplarını gönülden benimsemek, onları gelecek nesillere aktarmak her zaman ve koşulda çağın gereklerine uygun olmasına çalışmak ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

YANLIŞ

? Devletin eğitim, sağlık ve üretime katılmasıSoru #11: Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün devletçilik ilkesinin uygulanması anlamına gelmektedir?

YANLIŞ

? Milli BağımsızlıkSoru #12: I. Dünya savaşı biterken ABD başkanı Wilson tarafından ortaya atılan prensiplerden biri de ” Her milletin kendi geleceğine kendisinin karar vermesini” öngörmektedeydi. Wilson Prensiplerinin bu maddesi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha yakından ilişkilidir?

YANLIŞ

? Başka ülkelerin rejimlerinden etkilenmekSoru #13: Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün ” Yurtta Sulh Cihanda Sulh ” ilkesi ile ifade ettiği barışçı dış politikanın temel özelliklerinden birisi değildir?

YANLIŞ

? LaiklikSoru #14: Türkiye’de yaşayan, farklı kültüre düşünceye ve milliyete mensup insanlara güvence sağlayan en önemli Atatürk ilkesi hangisidir?

YANLIŞ

? Medeni Kanunun kabulüSoru #15: Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin milli ekonominin kurulup geliştirilmesinde etkili olduğu savunulamaz?

YANLIŞ

? Cumhuriyetçilik - LaiklikSoru #16: Saltanat ve hilafetin kaldırılması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olabilir?

YANLIŞ

? Milli egemenlikSoru #17: 5 Ağustos 1921 de çıkarılan Başkomutanlık Yasası ile TBMM’nin yetkileri iç aylık bir süre için geçici olarak Mustafa Kemal Paşaya verilmiştir. Bu gelişme Atatürk ilkelerinden hangisi için bir çelişkidir?

YANLIŞ

? HepsiSoru #18: 1937 yılında Atatürk ilkelerinden hangileri anayasaya konulmuştur?

YANLIŞ

? İlke ve inkılaplara halk öncülük etmiştirSoru #19: Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının ortak özelliklerinden biri değildir?

YANLIŞ

? İnkılapçılıkSoru #20: Toplumsal yaşam ve yönetimde statükoyu savunan bir kişi Atatürk ilkelerinden en çok hangisine ters düşmektedir?

YANLIŞ

Komiserlik Sınavı
24.09.2017
Ocak 2017
P S Ç P C C P
    Şub »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031