İl Polis-Eğitim Öğretim ve Merkez Disiplin Kurulları

berkan gundoğdu
Şubat 9, 2017

EMNİYET TEŞKİLATI DİSİPLİN KURULLARI

VE

VERDİĞİ CEZALAR

Emniyet teşkilatında, disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere, illerde, eğitim ve öğretim kurumlarında birer polis disiplin kurulları, merkezde ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulur.Emniyet teşkilatı disiplin kurullarını inceleyelim.

1- İL POLİS DİSİPLİN KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

 1. İl polis disiplin kurulu, Vali Yardımcısının Başkanlığında,
 2.  İl hukuk işleri müdürü, bulunmadığı durumda il hukuk işleri şube müdürlüğünün bağlı olduğu vali yardımcısı,
 3. İl Emniyet Müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcısı bulunmadığı durumda il emniyet kuruluşunda emniyet müdüründen sonra gelen en yüksek rütbeli, rütbelerde eşitlik varsa daha kıdemli amir,
 4. Asayiş Şube Müdürü,
 5. Personel Şube Müdüründen oluşur.

İl polis disiplin kurulları, kuruldukları il emniyet kadrosundaki;

 • Polis memurları, çarşı ve mahalle bekçileri ile atanması il makamlarına ait personele bütün disiplin cezalarını,
 • Komiser yardımcısı, komiser ve baş komiserlere meslekten çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezaları verilir.

İl polis disiplin kurulunun polis memurları hakkında verdiği meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları valinin onayıyla; meslekten çıkarma cezası kararları valinin önerisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla,

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunca uygun görüş belirtilmeyen dosyalar Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanır.

 İl polis disiplin kurulunca verilen ve vali tarafından uygun görülmeyen kararlar Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunca  kesin karara bağlanır.

2- ÖĞRETİM VE EĞİTİM KURUMU DİSİPLİN KURULLARI

Eğitim ve öğretim kurumlarındaki polis disiplin kurulları;

 1. Kurum Müdürünün Başkanlığında,
 2. Aynı kurumda görevli personel arasında en yüksek rütbeli, rütbelerde eşitlik durumunda kıdemli 3 amir,
 3. Aynı kurumdaki öğretmenler arasından Emniyet Genel Müdürü tarafından seçilen bir kişinin katılımıyla oluşur.

Eğitim ve öğretim kurumunda polis disiplin kurulu oluşturulacağı ve disiplin kurulu oluşturulmayan eğitim ve öğretim kurumları personeli hakkında karar vermeye yetkili kurullar, Bakanlıkça belirlenir.

Eğitim ve öğretim kurumlarındaki polis disiplin kurulları;

 1. Kurum kadrosunda görevli polis memuru ile kurumda öğrenim gören polis memuru ve adaylarına bütün disiplin cezalarını,
 2. Emniyet teşkilatında görev yapan personelden emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki sınıflara mensup kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlardan eğitim ve öğretim kurumlarında görevli olanlara bütün disiplin cezalarını verir.

Eğitim ve öğretim kurumlarındaki polis disiplin kurullarının meslekten çıkarma dışındaki kararları Emniyet Genel Müdürünün onayıyla kesinleşir.

Eğitim ve öğretim kurumlarındaki polis disiplin kurullarınca verilen ve Emniyet Genel Müdürü tarafından uygun görülmeyen kararlar Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanır.

3- EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ DİSİPLİN KURULU

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu,

 1. Personel işleriyle görevli Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında
 2. Personel Daire Başkanı.
 3. Polis Teftiş Kurulu Başkanınca görevlendirilecek bir polis başmüfettişi.
 4. Emniyet Genel Müdürünce görevlendirilecek bir Daire Başkanı.
 5. Hukuk Müşavirliğinde görevli hukuk müşavirleri arasından Emniyet Genel Müdürü tarafından görevlendirilecek bir hukuk müşaviri.

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarından;

 • Genel Müdürlük, il, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarındaki 8 inci meslek derecesinden 5 inci meslek derecesine (bu derece dahil) kadar olan personele meslekten çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezalarını,
 • İl emniyet kadrolarındaki komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserler hakkında meslekten çıkarma cezasını,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ve eğitim ve öğretim kurumları kadrolarındaki komiser yardımcısı, komiser, başkomiserler ile Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli polis memurları hakkında bütün disiplin cezalarını,
 • Emniyet teşkilatında görev yapan personelden emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki sınıflara mensup olanlardan kadro derecesi (5) ve  daha yukarı kadro derecesinde olanlara Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulunca  disiplin cezalarını verir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu meslekten çıkarma dışındaki kararları Emniyet Genel Müdürünün onayıyla; meslekten çıkarma kararları Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla, kesinleşir.

Komiserlik Sınavı
24.09.2017
Şubat 2017
P S Ç P C C P
« Oca   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728