Devlet ve Devlet Şekilleri

berkan gundoğdu
Şubat 26, 2017

Devlet ve Devlet Şekilleri

Devlet Şekilleri

Devlet : Belli bir toprak parçası üzerinde egemenlik kuran insan topluluğunun örgütlenmesine denir. Devletin varlığı için bazı unsurlar gereklidir. Bunlar;

1.İnsan Unsuru: Devlet kurulması için bir insan topluluğu olmalıdır. İnsan topluluklarının belli topraklar üzerinde örgütlenip, egemen olarak kurdukları yapılara Devlet denir. İnsan sayısının belli bir alt veya üst sınırı yoktur. İnsanlar arasında manevi bağ ve birlikte yaşama bilinci olduğu için Devlet kurumunu kurarlar. İnsan olmadan Devlet kurulmadığı için en temel unsurdur.

2.Ülke(Toprak) Unsuru: Devlet kurulması için insan toplulukları tek başına yeterli değildir. Bu toplulukların belli bir kara parçası üzerinde yaşamaları ve sınırları belli alanlar olması gerekir.İnsanlar bu toprakları kaybetmemek için gerekirse canlarını ortaya koyup savaşırlar. Bu sebeple toprak unsuru çok önemlidir. Devletin ülkesi; kara, hava ve deniz ülkesi olmak üzere 3 kısma ayrılır.

3.Egemenlik(Bağımsızlık) Unsuru: Devletin kurulduğu topraklar üzerinde hakimiyet sahibi olması gerekir. Tam bağımsız bir Devlet: ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal yönden bağımsız olmalıdır.

Devletin Tamamlayıcı Unsurları: Ortak resmi dil, milli tarih, milli kültür ve gelenek, milli para, ekonomi ve merkez bankası, gelecek hedef ve ideali gibi.

DEVLET ŞEKİLLERİ

A) Egemenlik Kaynağına Göre Devlet Şekilleri

1.MonarşiEgemenliğin kral ve ailesinin yönetiminde olmasıdır. bu yönetim şekli kendi arasında ikiye ayrılır;

a) Mutlak Monarşi: Bütün yetkinin tek bir kişi de olmasıdır. Kral devlet yönetiminde tek söz sahibidir.

b) Meşruti Monarşi: Hükümdarın yetkilerinin yazılı bir metinle sınırlandırıldığı yönetim şeklidir.

 

2.Oligarşi: Egemenliğin belli bir grup veya sınıfa ait olmasıdır. Güce dayanan bir yönetim şeklidir.

3.Teokrasi: Hakimiyetin kaynağı dine dayanan ve din adamlarının söz sahibi olduğu yönetim şeklidir.

4.Demokrasi: Egemenlik halkın iradesindedir. Devleti yönetecek olanlar halk tarafından seçilir. Günümüzde en çok kullanılan yönetim şeklidir.

B) Yapısı Bakımından Devlet Şekilleri

1.Üniter (Tekli) Devlet: Siyasi otoritenin tek bir yerde toplandığı, otoritenin tek bir anayasa ile sağlandığı yönetim şeklidir. Tüm ülkede aynı kanunlar uygulanır. Tek bir ülke üzerinde, tek bir milletin tek bir egemenliğe tabi olduğu devlet şeklide denir.

2.Karma(Bileşik) Devlet: Birden fazla devletin kendi aralarında yaptığı anlaşma sonucu kurdukları devlet şeklidir. İki şekilde olur;

a)Konfederasyon Devlet: Egemenliklerini koruma amacı ile bağımsız devletler tarafından kurulan ve istediğinde ayrılma hakkı bulunan karma devlet biçimidir.

b)Federasyon: Ortak bir anayasa ile birleşen devletlerin oluşturdukları devlet biçimidir. Bu devletçiklerin kendi anayasaları da vardır. Fakat dış ilişkilerde federasyon tarafından yönetilir. ABD buna en güzel örnektir. İki tür vatandaşlık söz konusudur.

C) Devletin Görevleri Bakımından Devlet Şekilleri

1.Modern Devlet: Devletin hukuk devleti ve sosyal devlet ilkeleri gereğince sorumluluk üstlenen devlet şeklidir. İnsan haklarına saygılıdır.

2.Post modern Devlet: 21. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmış, küreselleşmenin önemini vurgulayan ve yeni bir dünya düzeni ile toplum yapısından söz eden bir anlayışı benimsemiş devlet görüşüdür.

3.Geleneksel Devlet: Sosyal ve ekonomik görevleri üstlenmeyen, kanunlarla devlet yönetimini görev olarak üstlenen devlettir.

Komiserlik Sınavı
24.09.2017
Şubat 2017
P S Ç P C C P
« Oca   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728