Hükümet Sistemleri

berkan gundoğdu
Şubat 26, 2017

 Hükümet Sistemleri

 Kuvvetler Ayrılığı- Kuvvetler Birliği

Devlet; yasama, yürütme ve yargı organlarından oluşan bir yapıdır. Ülkemizde; Yasama organı meclisi; Yürütme organı Cumhurbaşkanı ve hükümeti, Yargı organı da mahkemeleri belirtir.

Kuvvetler Ayrılığı:

Devlet gücü olan yasama,yürütme ve yargı organlarının birbirinden ayrı yürütülmesidir. Bu organlar birbirine üstün değildir ve birlikte çalışırlar. Yasama, yürütmeyi denetler ve yargı bağımsızdır. Kuvvetler ayrılığı ile yönetilen 3 hükumet sistemi vardır. Bu hükümet sistemleri şunlardır;

1.Başkanlık Sistemi:

Bu sistemde yürütme tek bir kişide toplanır ve Devlet Başkanı yürütmenin başıdır. Yasama da meclisten oluşur. İkisi de halk tarafından seçilir. Bu nedenle yasama ve yürütme birbirini denetleyemez ve feshetmeleri mümkün değildir.

Devlet Başkanı siyasi açıdan güçlüdür  ve partisinden ilişiği kesilmez. Çoğulcu demokrasi rejimi uygulanır. Bu sisteme örnek ABD, Brezilya, Arjantin, Filipinler.

Yürütmede görev alan yasamada görev alamaz. Bu sistemde yürütme gücü tek kişide olduğundan hızlı karar alma mekanizması olumlu yönde çalışır. Başkanın düşme tehlikesi olmadığından istikrardan söz edilebilir. Başkanlık Sisteminin çekinceleri de vardır. Bunlar;

Otoriter bir rejime dönüşüm olabilir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi gereğince yasama ve yürütme ülke yönetimi kötüye gittiğinde birbirini suçlayıp sorumluluktan kaçınabilir. Son olarak da Başkan , kötü yönetiminden dolayı görev süresince değiştirilmesi söz konusu olmadığından halk tarafından sevil memeye başlar. Bunun sonucunda hükumet darbesi   yaşanabilir.

2.Yarı Başkanlık Sistemi: 

Bu sistemde yürütme iki başlıdır. Bunlar; halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı  ve yasama organınca göreve gelen Başbakan başkanlığında Bakanlar Kurulu. Yasama ve yürütme halk tarafından seçilir. Fakat yürütmenin içinde yer alan Bakanlar Kurulu yasamanın güvenoyunu alarak göreve başlar. Bu sistem Başkanlık ve Parlamenter Sistemlerinin özelliklerini taşır.Devlet başkanı, yürütme yetkisini bir başbakan ile paylaşır. Başkan, parlamentoya bağımlıdır.

Başkanlık Sisteminde yasama organı Bakanları düşürme yetkisi yok iken Yarı Başkanlık Sisteminde yasama organının Bakanları düşürme yetkisi vardır. Çoğulcu demokrasi rejimi uygulanır.Bu sisteme örnek ülkeler; Fransa,Romanya,Ukrayna,İrlanda,Rusya.

3.Parlamenter Sistem: 

Bu sistemde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu yürütmeyi temsil eder. Yasama organı meclistir. Belli dönemlerde halk tarafından seçilen siyasi parti grupları meclis de yer alır. En çok oy alan parti grubu hükumeti kurma görevini üstlenir. Cumhurbaşkanı tarafından verilen hükumeti kurma görevi meclis güvenoyunu aldıktan sonra kurulur. Başbakan ve Bakanlar Kurulu iç ve dış politika da aktif rol oynar. Hükumet kurulurken güvenoyu alamazsa hükumet düşmüş olur ve Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükumeti değiştirir. Yasama ve yürütme erkleri arasında yumuşak bir ayrım vardır.

Bu sistemde yasama yürütmeyi denetler. Yasama ve yürütme belli şartlarda birbirini düşürme yetkisine sahiplerdir. Başbakan meclis içinden bir milletvekili olmak zorundadır. Demokratik bir yönetim biçimidir.Aynı kişi hem yasama hem yürütme de görev alabilir.

Bu sistem Meşruti Monarşi ve Parlamenter Cumhuriyet olarak günümüzde yansımaları vardır. Meşruti monarşiye örnek; Birleşik Krallık, Japonya, Birinci ve İkinci Meşrutiyet dönemlerinde Osmanlı Devletleri. Parlamenter Cumhuriyete örnek; Almanya, İtalya, Hindistan ve  Türkiye.

Komiserlik Sınavı
24.09.2017
Şubat 2017
P S Ç P C C P
« Oca   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728