Türk Tarihindeki Anayasalar 3

fatihbasuralll
Şubat 26, 2017

Türk Tarihindeki Anayasalar 2

Anayasalar

3-1924 Anayasası(20 Nisan 1924-Teşkilat-ı Esasiye Kanunu): TBMM tarafından ilan edilen 2. anayasadır. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Anayasasıdır. Meclis hükumet sistemi ve parlamenter sistem arasında kalan  karma hükumet sistemi  özelliği taşır. Önemli özellikleri;

 • Devletin yönetim şekli Cumhuriyet olduğu benimsenmiş ve yasal hale gelmiştir.
 • Mili egemenlik ilkesi benimsenmiş ve Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu yasallaşmıştır.
 • Genel oy ilkesi ilk kez Anayasada yer aldı.
 • Devletin dili Türkçe ve başkenti Ankara olduğu yasallaşmıştır.
 • 1921 Anayasasını yürürlükten kaldırmıştır.
 • Hükumet sistemi yerine kabine sistemi benimsenmiştir.(Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu vardır.)
 • Sert bir anayasadır. Kanunların anayasaya aykırı olamayacağı belirtilmiş fakat bunu denetleme kurumu olan Anayasa Mahkemesi’ne değinilmemiştir.
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi, ”Şer-iye ve Evkaf Vekaleti” ve ‘‘Hilafet” kaldırıldı.
 • 1928 yılında ”Devletin dini İslamdır” ibaresi çıkarılmış ve 1937 yılında ”Laiklik” ilkesi anayasaya girmiştir.
 • Anayasanın dili Türkçeleştirildi.
 • 1930 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.
 • Kişi hakları tanınmış, sosyal ve ekonomik haklara yer verilmemiştir.
 • Cumhuriyet’in temel nitelikleri ortaya konmuştur.(Cumhuriyetçilik,milliyetçilik,halkçılık,laiklik,devletçilik,inkılapçılık.)
 • Düşünce özgürlüğüne yer vermiştir. Yargı, bağımsız mahkemelere bırakılmıştır.
 • 1945 yılında 1924 Anayasası, Osmanlıca’dan Türkçe’ye çevrilip, 1952 yılında ise tekrar Osmanlıca’ya çevrilmiştir.
 • Çok partili  hayata geçilmeye çalışılmış fakat başarılı olunamadığı için çoğulcu anlayış yerine çoğunlukçu anlayış benimsenmiştir.
 • Türkiye Cumhuriyet’inin en uzun süre yürürlükte kalmış anayasasıdır.

4.1961 Anayasası: 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile hükumet yönetimden el çektirilmiş olup, 9 Temmuz 1961 yılında yapılan halk oyuyla 1961 Anayasası kabul edilmiştir.1960 Anayasasının önemli özellikleri;

 • Güçler ayrılığı benimsenmiş ve parlamenter sistem özelliği güçlendirilmiştir.
 • Türkiye Büyük Millet Meclis’i, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi olarak  ikiye ayrıldı.Siyasi partiler hakkında düzenlemelere yer verilmiş olup,” Siyasi partilerin, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından” olduklarına değinilmiştir.
 • Yasama erki ikili yapıdan oluşmuştur.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı, ilk kez Anayasal bir kurum olarak Anayasada yer aldı.
 • Temel hak ve özgürlükler sınırlanırken ”hakların özüne dokunulamaz” denilerek, sınırlamanın öze dokunulamayacağı açıkça belirtildi.
 • Anayasa Mahkemesi, Devlet Planlama Teşkilatı(DPT), MGK(Milli Güvenlik Kurulu) gibi önemli kurumlar kurulmuştur.
 • Yüksek Seçim Kurulu kurulup, Hakimlere güvence getirilmiştir.
 • Sosyal devlet ve Milli Devlet anlayışına ilk kez yer verilmiştir. Çoğulcu demokrasi iradesi benimsenmiştir.
 • İşçi ve memurlara sendika kurma ve grev hakkı verilmiştir.
 • TRT ve Üniversitelere özerk olma statüsü verilmiştir.
 • Meclis dışından Bakan atanması ilk kez bu anayasa ile düzenlenmiştir. 
 • Hukuk devlet ilkesi ilk olarak Anayasada yer aldı.

1961 Anayasasın da 1971 ve 1973 yılları arasında rejim müdahaleleri ile önemli değişiklikler yaşanmıştır. Bunlar;

 • Bakanlar Kurulu’na, KHK(Kanun Hükmünde Kararname) çıkarma yetkisi verildi.
 • Üniversitenin özerkliği azaltılmış olup, TRT’nin özerkliği kaldırıldı.
 • Anayasa Mahkemesindeki davalara iptal davasını açma hakkı, tüm partiler yerine sadece mecliste grubu bulunan partilere verildi.
 • Memurlara verilen sendika hakları kaldırıldı.
 • Anayasa Mahkemesinin kanunları sadece şekil bakımından denetleyeceği hükmü getirildi.
 • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kuruldu.
 • Devlet Güvenlik Mahkemeleri(DGM) kuruldu.(2004 yılında kaldırıldı.)
 • Temel hak ve özgürlükler sınırlandırıldı.

Komiserlik Sınavı
24.09.2017
Şubat 2017
P S Ç P C C P
« Oca   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728